System monitoringu bezpieczeństwa obiektów budowlanych (SHM) wykorzystuje czujniki zainstalowane na stałe w celu zapewnienia stałego dopływu danych. Specjalne oprogramowanie umożliwia podgląd danych w postaci inteligentnych wykresów i generowanie alarmów. System SHM jest wykorzystywany w połączeniu z wyrywkowymi inspekcjami w celu umożliwienia analizy istotnych danych strukturalnych.
Celem jest utrzymanie infrastruktury w dobrym stanie technicznym, wydłużenia jej żywotności oraz wykrywanie i prognozowanie usterek.

Monitorujemy jednocześnie obiekty i ich otoczenie (użytkowanie, warunki atmosferyczne itp.) poprzez integrację wyników z różnego rodzaju pomiarów, przy czym dane są w większości przypadków zbierane automatycznie, w tym z zastosowaniem pomiarów satelitarnych.
Dane są przetwarzane w celu zapewnienia odpowiednich wskaźników, z których operatorzy mogą w niezawodny sposób korzystać w celu optymalizacji eksploatacji i konserwacji obiektów.

Nasze doświadczenie umożliwia nam przeprowadzanie ocen SHM w trudnych warunkach (ograniczona przestrzeń, praca na wysokości itp.) przy użyciu wytrzymałych urządzeń i przyrządów przeznaczonych dla szerokiego spektrum zastosowań, w tym na platformach wiertniczych, w skrajnych warunkach środowiskowych i obszarach zagrożonych wybuchem na podstawie oceny ATEX.

Monitorowanie konstrukcji wantowych i sprężonych

Sixense posiada specjalistyczną wiedzę, narzędzia i metody, które opracowano z myślą o konstrukcjach wantowych i obiektach ze strunobetonu.

 • Kompetentna wiedza na temat zagadnień związanych ze starzeniem się obiektów budowalnych.
 • Solidne i sprawdzone rozwiązania pomiarowe.
 • Oprogramowanie do zbierania i wizualizacji danych, z alarmami, wskaźnikami i narzędziami analitycznymi.
 • Monitoring akustyczny do detekcji w czasie rzeczywistym awarii żyły kabla wskutek korozji lub zmęczenia materiału.

Powyższe rozwiązania zapewniają operatorom kluczowe dane i informacje do zarządzania prostymi lub złożonymi obiektami budowlanymi.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług:

 • Zespół ekspertów w dziedzinie budownictwa i monitoringu dostępny w całym cyklu życia projektu
  Członkowie naszego zespołu są specjalistami w dziedzinie budownictwa, metrologii, elektroniki i informatyki.
  Szeroki zakres umiejętności naszych pracowników umożliwia pełne zrozumienie potrzeb klientów oraz opracowanie odpowiednich rozwiązań i zaleceń w zakresie oprogramowania.
 • 25 lat doświadczenia
  Posiadamy 25 lat udokumentowanego doświadczenia w świadczeniu usług dla instytucji zamawiających z publicznego i prywatnego sektora – od organów rządowych i lokalnych władz po przedsiębiorstwa przemysłowe i koncesjonariuszy – w zakresie zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego.
  Na całym świecie dysponujemy ponad 20 000 czujników połączonych w sieć, zainstalowanych na małych i dużych obiektach, w tym m. in. na moście Île de Ré we Francji, Rion-Antirion w Grecji, Russki w Rosji i Moście Bosforskim w Turcji.
 • Nasze zasoby
  Możemy zapewnić kompletną obsługę projektu „pod klucz”, od planowania po eksploatację, z uwzględnieniem produkcji, instalacji, konfiguracji oprogramowania i przekazania do użytkowania.