Beyond InSite to rozwiązanie do zarządzania działaniami budowlanymi, wspierające współpracę między różnymi uczestnikami realizowanego projektu w celu zwiększenia wydajności roboczej na placu budowy.

Nasze rozwiązanie obejmuje wszystkie etapy budowy:

  • Projektowanie na podstawie dokumentów zatwierdzonych w systemie zarządzania dokumentów (DMS).
  • Wykonanie przy użyciu formularzy z funkcją automatycznej kontroli poprawności wypełnienia.
  • Odbiór robót na podstawie obserwacji placu robót i obsługi defektów.