Zwiększanie bezpieczeństwa zapór wodnych

Zapory i ich infrastruktura są narażone na działania czynników naturalnych,  klimatycznych i starzenie się. Te czynniki mogą uszkodzić materiały, strukturę i stabilność zapór, co może zagrozić produkcji lub bezpieczeństwu instalacji.

Aby sprostać tym wyzwaniom, firma Sixense udostępnia swoją wiedzę i doświadczenie.

 

Nasze rozwiązania w zakresie doradztwa, inżynierii, monitoringu i digitalizacji

Wspieramy Państwa w całym cyklu życia zapór, zapewniając pełen zakres usług, aby rozwiązać takie problemy jak:

Stan konstrukcji i materiałów
Stabilność gruntu i Państwa pracy
Digitalizacja infrastruktury i procesów