Państwa partner w budowie i eksploatacji tuneli

Sixense może zaproponować Państwu usługi w zakresie monitorowania, skanowania, doradztwa w zakresie hałasu i wibracji, geofizyki i inżynierii strukturalnej dla Państwa tuneli i otaczającego ich środowiska.

Odkryj nasze rozwiązania i osiągnięcia w projektach tuneli wykonywanych w środowisku miejskim i pozamiejskim dla celów transportowych: pieszych, metra, kolei, dróg, kanałów itp.

Zespoły Sixense mają rozległe doświadczenie w zakresie tuneli kopanych, krytych i drążonych o konstrukcji murowanej, betonowej i stalowej.

 

Rozwiązania Sixense dla tuneli

Wnosimy nasze doświadczenie we wszystkie fazy cyklu życia tunelu: analizę, projektowanie, budowę, eksploatację i utrzymanie.

 

Nasze usługi dotyczą budowanych tuneli i tych w eksploatacji, w których występują uszkodzenia lub, które zostały naruszone przez sąsiednie budowy:

 

Monitoring
Projektujemy, dostarczamy, instalujemy, obsługujemy i utrzymujemy małe i duże programy monitoringu podczas budowy metra i w trakcie eksploatacji tuneli.
Monitoring dotyczy zarówno zachowania się gruntu i konstrukcji, jak i kwestii środowiskowych (hałas, wibracje, pył, …).
Zakres naszych technik jest szeroki, od czujników znajdujących się w ziemi do pomiarów z satelitów.

 

Digitalizacja i modelowanie
Mapowanie i modelowanie 3D w celu uzyskania informacji o wymiarach i precyzyjnej wiedzy na temat placów budowy i konstrukcji.

 

Inspekcja audytowa
Metody kontroli tuneli, mające na celu poprawę efektywności wizyt i reprezentacji ocen. Sixense jest mistrzem w cyfrowej inspekcji od pozyskania danych do analizy.

 

Geofizyka i charakterystyka gruntu
Sixense oferuje wszystkie metody badań geofizycznych gruntu w celu wykrycia zaburzeń, pustki, anomalii, usterek lub przeszkód w gruncie.

 

Doradztwo środowiskowe i akustyczne
Nasi inżynierowie oceniają poziom uciążliwości podczas budowy (drążenia tuneli, robót strzałowych) i eksploatacji (ruch uliczny, itp.) oraz doradzają w zakresie środków łagodzących.

 

Badania konstrukcji betonowych i badania laboratoryjne
Ocena stanu konstrukcji, w szczególności podszycia.
Dane są zbierane za pomocą metod nieniszczących lub półniszczących.
Próbki pobrane na placu budowy są wysyłane do laboratorium Sixense, w celu analizy właściwości mechanicznych, fizycznych lub chemicznych materiałów.

Inżynieria istniejących konstrukcji
Nasi inżynierowie analizują patologie, opracowują odnowę lub naprawę oraz pomagają właścicielom w optymalizacji planu utrzymania.

 

Odporność na warunki klimatyczne
Nasz zespół zajmujący się odpornością na warunki atmosferyczne wesprze Państwa w dostosowaniu się do zmian klimatycznych

 

Cyfrowy model symulacyjny
Firma Sixense opracowała złożone i dokładne algorytmy do symulacji obciążeń działających na konstrukcje tuneli, takich jak pożary, eksplozje, trzęsienia ziemi.

 

To access our different solutions for tunnels, click on the links at the bottom of the page.