Różnorodne problemy i potrzeby w całym cyklu życia sieci

Projektanci sieci kolejowych na etapie projektowania i budowy muszą posiadać wiedzę na temat zagrożeń związanych z terenem, środowiskiem i infrastrukturą, aby zagwarantować poziom bezpieczeństwa niezbędny do prowadzenia prac i przyszłej eksploatacji. Jeśli chodzi o same place budowy, muszą one spełniać coraz wyższe wymagania dotyczące wydajności.

Ponadto w trakcie eksploatacji infrastruktury kolejowej konieczne jest zagwarantowanie najlepszego poziomu usług. Optymalizacja utrzymania i odporności infrastruktury na warunki klimatyczne są zatem czynnikami podstawowymi.

Wiedza o zasobach jest również niezbędna do optymalizacji utrzymania.

 

Dostarczamy Państwu rozwiązania i usługi wspierające podczas całego cyklu życia Państwa zasobów

  • Wspieramy Państwa w digitalizacji infrastruktury i procesów
  • Oferujemy narzędzia wspierające podejmowanie decyzji i raportowanie
  • Zapewniamy Państwu urządzenia do utrzymania ruchu i usługi doradcze w zakresie konserwacji
  • Kwalifikujemy ryzyko związane z Państwa projektami za pomocą inżynierii specjalistycznej i strukturalnej, monitoringowi geotechnicznemu i środowiskowemu
  • Pomagamy Państwu w poznaniu poziomu podatności klimatu i opracowaniu odporności Państwa infrastruktury
  • Opracowujemy i udostępniamy Państwu symulacje naprężęń zewnętrznych, jak również modelowanie Państwa infrastruktury