Dzisiejszy świat wymaga, aby instytucje zamawiające samodzielnie zarządzały swoimi zasobami infrastrukturalnymi przy coraz bardziej złożonych i rygorystycznych wymaganiach budżetowych, technicznych i prawnych

Utrzymanie odpowiedniego poziomu obsługi obiektów infrastrukturalnych przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi i mienia to wyzwania, z którymi na co dzień mierzą się nasi klienci.

Nasze zespoły są gotowe wspierać klientów na każdym etapie zarządzania infrastrukturą.

Nasz oddział ds. Obsługi Istniejących Obiektów Budowlanych świadczy szeroki zakres usług związanych z zarządzaniem istniejącymi obiektami infrastruktury.

Oferujemy globalne rozwiązania dla właścicieli i zarządców infrastruktury.

 

 

Nasza wartość dodatnia:

  • Globalne podejście: połączenia poszczególnych dziedzin naszej wiedzy pozwala nam na dostosowanie się do każdego rodzaju problemu.
  • Unikalne centrum wiedzy inżynierskiej dla istniejących konstrukcji: ponad 100 pracowników (inżynierów, doktorów nauk ścisłych i techników), w tym specjaliści w dziedzinie inżynierii lądowej i budownictwa/ zarządzania zasobami / kalkulacji i modelowania konstrukcyjnego / chemii materiałowej / korozyjności i elektrochemii / pomiarów fizycznych
  • Najnowocześniejsza wiedza w zakresie specjalnych farb i powłok, degradacji i starzenia się materiałów, zachowania konstrukcji i i rekalkulacji
  • Zintegrowane usługi, które dają nam całkowitą kontrolę nad każdym ogniwem łańcucha wiedzy: badania na miejscu, analizy i testy laboratoryjne, projektowanie itp.

Wiedza inżynieryjna dla Istniejących Obiektów Budowlanych

Wiedza inżynieryjna dla istniejących obiektów budowlanych pomaga instytucjom zamawiającym w zarządzaniu infrastrukturą i budowaniu dziedzictwa na każdym etapie cyklu życia ich zasobów infrastrukturalnych.

Od momentu rozpoczęcia prac na placu budowy do końca okresu eksploatacji budynek lub obiekt inżynieryjny musi być poddawany kontroli, monitoringowi, konserwacji oraz w większości przypadków zmianom i/lub modernizacji. Projektowanie i realizacja zadań związanych z utrzymaniem i renowacją musi opierać się na specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu.

Ten rodzaj wiedzy inżynieryjnej jest niezbędny do właściwego reagowania na złożone problemy związane z oceną poziomów użytkowych konstrukcji oraz identyfikacją prac konserwacyjnych, które należy podjąć i wykonać.

W kontekście coraz bardziej restrykcyjnych budżetów i warunków operacyjnych, optymalizacja systemu utrzymania staje się koniecznością dla instytucji zamawiających.

 

Sixense, kluczowy gracz w inżynierii
istniejących obiektów budowlanych

Nasi eksperci od wielu lat aktywnie angażują się w promocję i rozwój zawodu:

  • Jesteśmy zaangażowanymi członkami: IMGC, IDRRIM, CEFRACOR, CEOCOR and CEN 219
  • Regularnie publikujemy artykuły techniczne i edukacyjne w czasopismach specjalistycznych, w celu dzielenia się posiadaną wiedzą. Jesteśmy uczestnikami międzynarodowych konferencji.