Państwa problemy

  • Zwiększenie bezpieczeństwa
  • Zminimalizowanie przestojów
  • Zwiększenie efektywności aktywów
  • Extend asset life-expectancy

 

Nasze rozwiązania

Nasze zespoły są zaangażowane w cały cykl życia aktywów: przed rozpoczęciem projektu, podczas budowy i w trakcie eksploatacji.

Nasz dział monitoringu oferuje kompleksową gamę rozwiązań w zakresie wykrywania, zintegrowanego monitorowania i modelowania dla ekosystemu sektora energetycznego w całym cyklu życia projektu, od fazy przedprojektowej do likwidacji.

Zapewniamy jakość instalacji poprzez przeprowadzanie odpowiednich czynności konserwacyjnych, aby zagwarantować optymalne bezpieczeństwo, wzajemne poszanowanie i obniżenie kosztów.