Różne wyzwania w całym cyklu życia budynków

Zapewniamy właścicielom, generalnym wykonawcom i zarządcom projektów pomoc w sprostaniu wyzwaniom w całym cyklu życia budynków, w szczególności w fazach budowy i eksploatacji.

 

Dzisiejsze place budowy muszą sprostać nowym wyzwaniom w zakresie produktywności i wydajności, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu jakości w bezpiecznych warunkach i w ramach napiętego budżetu.

 

Następnie, w fazie eksploatacji budynku, priorytety koncentrują się zasadniczo na utrzymaniu poziomu obsługi i eksploatacji, ale także na bezpieczeństwie i optymalizacji budżetu.

 

Rozwiązania dostosowane do wyzwań i etapów cyklu życia Państwa budynków

Dostarczamy Państwu naszą wiedzę i rozwiązania na cały cykl życia budynków: doradztwo, inżynierię i propozycje rozwiązań technologicznych.

 

Rozwiązania cyfrowe

 • Zarządzanie placem budowy i aktywami
 • Platforma oprogramowania
 • Geo-referencyjna platforma danych dedykowana infrastrukturze
 • Usługi wsparcia w zakresie digitalizacji
 • Skanowanie

 

Monitoring

 • Analiza ryzyka
 • Dostawa i instalacja czujników

 

Inżynieria

 • Audyt, inspekcja i diagnostyka
 • Działania naprawcz
 • Doradztwo w zakresie zarządzania aktywami
 • Obliczenia i modelowanie