Nasza misja

Misją Sixense jest monitorowanie stanu i zachowania konstrukcji, infrastruktury i jej otoczenia w celu zabezpieczenia budowy, działania oraz optymalizacji jej utrzymania.

Oferujemy unikalny i kompletny zakres doradztwa, technologii, usług i zarządzania danymi dla budów i infrastruktury.

Nasze doświadczenie w zakresie monitoringu, diagnozowania i modelowania zapewnia naszym klientom pełną widoczność jakiej potrzebują do działania. Nasi specjaliści analizują place budowy i infrastrukturę, aby lepiej je zrozumieć i zoptymalizować ich działanie.

Nasze DNA

Multi-ekspertyza

Nasze zespoły są specjalistami w swoich dziedzinach, łączą ze sobą swoje doświadczenia w celu sprostania potrzebom naszych klientów.

Nasze rekomendacje i działania oparte sią na zaawansowanej wiedzy z zakresu inżynierii, monitoringu, oprogramowania i modelowania istniejących budowli.

Ta wszechstronna wiedza jest połączona z dogłębną znajomością infrastruktury i branży budowlanej.

Oferujemy kompletne rozwiązania najwyższej jakości dostarczone w przejrzystej formie.

Multi-ekspertyza

Nasze zespoły są specjalistami w swoich dziedzinach, łączą ze sobą swoje doświadczenia w celu sprostania potrzebom naszych klientów.

Nasze rekomendacje i działania oparte sią na zaawansowanej wiedzy z zakresu inżynierii, monitoringu, oprogramowania i modelowania istniejących budowli.

Ta wszechstronna wiedza jest połączona z dogłębną znajomością infrastruktury i branży budowlanej.

Oferujemy kompletne rozwiązania najwyższej jakości dostarczone w przejrzystej formie.

Wydajność

Jako liderzy technologiczni w swojej branży na pierwszym miejscu stawiamy na niezawodność i jakość.

Nasze ponad 25-letnie doświadczenie i 450 wyspecjalizowanych inżynierów są gwarantem wiarygodności i zaufania jakim obdarzają nas nasi klienci.

Mając na uwadze zarządzanie całym łańcuchem wartości danych, posiadamy 2 zintegrowane laboratoria oraz platformę hostującą nasze rozwiązania cyfrowe.

Nasze usługi są zintegrowane w całym cyklu życia infrastruktury.

Wydajność

Jako liderzy technologiczni w swojej branży na pierwszym miejscu stawiamy na niezawodność i jakość.

Nasze ponad 25-letnie doświadczenie i 450 wyspecjalizowanych inżynierów są gwarantem wiarygodności i zaufania jakim obdarzają nas nasi klienci.

Mając na uwadze zarządzanie całym łańcuchem wartości danych, posiadamy 2 zintegrowane laboratoria oraz platformę hostującą nasze rozwiązania cyfrowe.

Nasze usługi są zintegrowane w całym cyklu życia infrastruktury.

Innowacja i cyfryzacja

Wspieramy naszych klientów w ich potrzebach związanych z digitalizacją ich aktywów i procesów. Jesteśmy naturalnym partnerem dla wszystkich organizacji chcących zainicjować swoją cyfrową transformację.

Nasze inwestycje w innowacje znajdują odzwierciedlenie w 136 patentach i rozwoju inteligentnych rozwiązań w zakresie obrazu i analizy OpenData (rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji).

Innowacja i cyfryzacja

Wspieramy naszych klientów w ich potrzebach związanych z digitalizacją ich aktywów i procesów. Jesteśmy naturalnym partnerem dla wszystkich organizacji chcących zainicjować swoją cyfrową transformację.

Nasze inwestycje w innowacje znajdują odzwierciedlenie w 136 patentach i rozwoju inteligentnych rozwiązań w zakresie obrazu i analizy OpenData (rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji).

Nasza historia

Sixense to połączenie wielu wiodących kompetencji w dziedzinie budownictwa i zarządzania infrastrukturą.

Firma Sixense została założona w 2016 roku i zbudowana wokół 9 spółek, z których niektóre istnieją powyżej 25 lat. Od tego czasu do grupy dołączyły kolejne dwie firmy.

Te 11 firm zebrało się i połączyło swoje działania wokół 4 obszarów wiedzy specjalistycznej:

Inżynierii: inżynierii specjalistycznej

Monitoringu: oprzyrządowania i monitoringu

Mapowania: digitalizacji istniejących struktur

Rozwiązań platformowych: oprogramowanie i rozwiązania w zakresie digitalizacji projektów.

 

Dowiedz się więcej o firmach stojących za stworzeniem Sixense, klikając na odpowiedni baner

Nasze wartości

Codziennie na całym świecie w ramach naszej organizacji i dla naszych klientów przestrzegamy następujących wartości:

  • Sixense
  • Duch zespołu Synergia naszej wiedzy, aby wspólnie osiągać lepsze wyniki
  • Transparentność Kultywowanie transparentności w naszych zespołach i z naszymi partnerami w celu budowania trwałych relacji opartych na zaufaniu
  • Słuchanie i troska Praca z szacunkiem dla innych i uwzględnianie poglądów wszystkich osób
  • Satysfakcja klienta Zrozumienie i zaspokojenie potrzeb naszych klientów oraz wywiązywanie się z naszych zobowiązań
  • Doskonałość operacyjna Praktykowanie ciągłego doskonalenia na wszystkich poziomach
  • Kultura przedsiębiorczości Kobiety i mężczyźni każdego dnia angażują się w rozwój swojej działalności
Więcej niż zwykły podwykonawca, zespołom Sixense udało się stworzyć wartościowe i pozytywne relacje z zespołami roboczymi L14 GC01, stając się tym samym strażnikami sprawnie działającej budowy. Ufam im tak, jak ufam swoim własnym zespołom.
Yi ZHANG
Deputy Technical Director / Support Manager L14 Sud GC01
Léon Grosse

Nasze zobowiązanie

Bezpieczeństwo

Nasze zespoły są naszym najcenniejszym kapitałem, ich bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Stanowi ono podstawę wszystkich naszych projektów oraz podstawową wartość w naszych relacjach z klientami i zainteresowanymi podmiotami.

Nasze podejście do bezpieczeństwa jest realizowane na wszystkich szczeblach naszej organizacji. Indywidualne zaangażowanie naszych pracowników jest kierowane przez zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, które określają rygorystyczne standardy i umożliwiają nam dążenie do doskonałości.

Środowisko

Firma Sixense jest bardzo zaangażowana w środowisko naturalne, dążąc do zmniejszenia emisji CO2 o 40% do 2030 roku.

Dodatkowo Sixense wdrożyło program poświęcony kwestiom środowiskowym nazwany „Green is great”. Celem tego programu jest podnoszenie świadomości i szkolenie naszych pracowników w zakresie dobrych praktyk i zachowań, które pomogą zachować środowisko naturalne.

Różnorodność

Sixense sprzyja mieszaniu się pochodzeń i doświadczeń. To stanowi prawdziwy atut firmy. Różnorodność naszych zespołów to podstawa naszego zaangażowania. Jest to główny atut pozwalający efektywnie reagować na różnorodne projekty, w których uczestniczymy na całym świecie.

Ponadto firma Sixense jest na co dzień zaangażowana w promowanie równości płci.

 

 

Etyka biznesu

We wszystkich podejmowanych przez nas na całym świecie działaniach kierujemy się tym samym zobowiązaniem do dawania przykładu w relacjach z naszymi partnerami.

Czy to w zakresie etyki biznesu, czy praw człowieka, wymagamy od wszystkich członków naszego zespołu pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów, które są dodatkowo wzmacniane przez zobowiązania zawarte w naszej Karcie Etyki i Zachowania Grupy VINCI, Kodeksie Postępowania Antykorupcyjnego i Manifeście.

Sukces, rozwój oraz indywidualna i zbiorowa długoterminowa przyszłość naszych firm zależy od ścisłego przestrzegania wspólnych dobrych praktyk i zobowiązań, które obowiązują nas wszystkich bez wyjątku.

PROCEDURA ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

HISZPANIA

C/ Velazquez,50 7ªPlanta
(28001)  Madrid
Tel: +34 91 5624610
Contact: contact.iberia@sixense-group.com

HISZPANIA

SIXENSE Satellite
Monitoring
Av. Carrilet 219, 4º3ª
08907 Hospitalet de Llobregat ( Barcelona)
Tel: +34 93 263 29 69
Contact: contact.iberia@sixense-group.com

LUKSEMBURG

Sixense In-Situ
Engineering
5 rue Geespelt L-3378 Livange
Tél: +352 621 162 760

WĘGRY

1133 Budapest
Váci út 80.
Tel: +36 1 239 09 82
Tel: +36 30 223 7956
Contact : contact.central-east-europe@sixense-group.com

POLSKA

Al. “Solidarności” 173 SPARK- bud. C ,
00-877 Warszawa
Tel./Fax: +48 22 639 74 11
Mobile : + 48 53 990 61 43
Kontakt: biuro@sixense.plcontact.central-east-europe@sixense-group.com

PORTUGALIA

Av. Dos Combatentes,52
Apto 112- Abrunheira
2710-034 Sintra (Portugal)
Tel: +351 219 158 210
Contact: contact.iberia@sixense-group.com

RUMUNIA

Strada Hagi Ghita 21A-23
Sector 1 Bucharest
Tel: +40 758 015 833
Contact : contact.south-east-europe@sixense-group.com

UKRAINA

Kotelnykova str. 35, office 82
Kiev 03115
Tel.: + 38 (044) 290-42-65
Mobile : + 38 068 287 53 49
Contact: contact.central-east-europe@sixense-group.com

WIELKA BRYTANIA

London Bridge Office 2nd floor
7 Holyrood Street London
SE1 2EL
Tel: +44 1 622 609 920
Contact: contact.northern-europe@sixense-group.com

WIELKA BRYTANIA

Unit 9 Spectrum
West St. Laurence Avenue 20/20
Business Estate Allington,
Maidstone, Kent, ME160LL
Tel: +44 1 622 609 920
Contact: contact.northern-europe@sixense-group.com

Sixense Monitoring
(HQ)
Parc de l’Ile – 21 rue du Port
92022 Nanterre CEDEX, France
Tél: +33 (0)1 41 44 85 00

Sixense Mapping 
280 av. Napoléon Bonaparte
95200 Rueil Malmaison, France
Tél. : +33 (0)1 47 76 81 81

Sixense Digital
280 av. Napoléon Bonaparte
92500 Rueil Malmaison, France
Tél. : +33 (0)1 47 76 42 62

Sixense necs
Engineering
196 rue Houdan
92330 Sceaux, France
Tél. : +33 (0)1 41 13 86 60

Sixense Engineering
1 rue des Blonnières
44115 Haute Goulaine, France
Tél. : +33 (0)2 40 76 23 09

Sixense Engineering
271 avenue St Jean d’Angély
Bâtiment A
79000 Niort, France
Tél : +33 (0)2 40 76 23 09

Sixense Engineering
Campus de la Cessoie – Bât A
41 rue Simon Vollant
59130 Lambersart, France
Tél. : +33 (0)3 20 55 35 08

Sixense Engineering
(HQ)
Campus de la Doua
66 bd. Niels Bohr
CS 52132
69603 Villeurbanne, France
Tél : +33 (0)4 72 69 01 22

Sixense Engineering
Bât. F, 50 rue Jean Zay
69800 St Priest, France
Tél : +33 (0)4 72 89 30 32

Sixense Engineering
Activillage
15 allée des Ginkgos
69500 Bron, France
Tél. : +33 (0)4 72 37 03 39

 

Sixense Monitoring
29 allée Saint-Jean, La Barque
Arteparc de Fuveau – Bâtiment A
13710 Fuveau, France
Tél: +33 (0)4 42 21 72 10

Sixense Engineering
29 allée Saint-Jean, La Barque
Arteparc de Fuveau – Bâtiment A
13710 Fuveau, France
Tél 1 : +33 (0)4 42 50 02 72
Tél 2 : +33 (0)4 42 82 46 77

Sixense Monitoring
1862 La Lauragaise
Bât. B
31670 Labège, France
Tél : +33 (0) 5 61 73 76 48
Mobile : +33 (0) 7 62 48 75 86

Sixense Monitoring
16 Kermin
22290 Tressignaux, France
Mobile :+33 (0)6 72 91 59 82

 

Sixense Monitoring
Campus de la Doua
66 bd. Niels Bohr
CS 52132
69603 Villeurbanne, France
Tél : +33 (0)4 72 69 01 22
Mobile : +33 (0)6 14 41 64 54

Sixense Monitoring
13 Avenue des Castelans
98000 Monaco
Mobile :+33 (0)6 23 41 57 70

Sixense Engineering
Parc d’Activités de Canteranne
Bâtiment 3
33600 Pessac
Mobile : +33 (0)7 63 65 22 80

Europa

SZWAJCARIA

Helimap Sixense
Le Grand-Chemin 73
CH-1066 Epalinges
Tel : +41 (0)21 785 02 02
Contact :
info@helimap.ch
https://helimap.ch/fr/


Helimap Sixense
Mühlezelgstrasse 15
CH-8047 Zürich
Tel :+41 (0)44 515 20 52
Contact :
zurich@helimap.ch
https://helimap.ch/fr/

HISZPANIA

C/ Velazquez,50 7ªPlanta
(28001)  Madrid
Tel: +34 91 5624610
Contact :
Monitoring: contact.iberia@sixense-group.com
Satellite: satellite@sixense-group.com


C/ Velazquez,50 7ªPlanta
(28001) Madrid
Tel: +34 91 5624610

PORTUGALIA

Rua do Batalheiro, nº 39
2580-061 Alenquer
Portugal
Tel: +351 219 158 210
Contact: contact.iberia@sixense-group.com

WIELKA BRYTANIA

London Bridge Office 2nd floor
7 Holyrood Street London
SE1 2EL
Tel: +44 1 622 609 920
Contact :
contact.northern-europe@sixense-group.com
https://www.sixense-group.co.uk/


Unit 9 Spectrum
West St. Laurence Avenue 20/20
Business Estate Allington,
Maidstone, Kent, ME160LL
Tel: +44 1 622 609 920
Contact :
contact.northern-europe@sixense-group.com
https://www.sixense-group.co.uk/

LUKSEMBURG

Sixense In-Situ
Engineering
5 rue Geespelt L-3378 Livange
Tél: +352 621 162 760

RUMUNIA

Strada Hagi Ghita 21A-23
Sector 1 Bucharest
Tel: +40 758 015 833
Contact :
contact.south-east-europe@sixense-group.com

UKRAINA

Kotelnykova str. 35, office 82
Kiev 03115
Tel.: + 38 (044) 290-42-65
Mobile : + 38 068 287 53 49
Contact :
contact.central-east-europe@sixense-group.com

WĘGRY

1133 Budapest
Váci út 80.
Tel: +36 1 239 09 82
Tel: +36 20 435 26 59
Contact :
contact.central-east-europe@sixense-group.com

POLSKA

Al. “Solidarności” 173 SPARK budynek C,
00-877 Warszawa
Tel./Fax: +48 22 639 74 11
Mobile : + 48 690 200 653
Contact :

biuro@sixense.pl

SZWAJCARIA

Helimap Sixense
Le Grand-Chemin 73
CH-1066 Epalinges
Tel : +41 (0)21 785 02 02
Contact :
info@helimap.ch
https://helimap.ch/fr/


Helimap Sixense
Mühlezelgstrasse 15
CH-8047 Zürich
Tel :+41 (0)44 515 20 52
Contact :
zurich@helimap.ch
https://helimap.ch/fr/

HISZPANIA

C/ Velazquez,50 7ªPlanta
(28001)  Madrid
Tel: +34 91 5624610
Contact :
Monitoring: contact.iberia@sixense-group.com
Satellite: satellite@sixense-group.com


C/ Velazquez,50 7ªPlanta
(28001) Madrid
Tel: +34 91 5624610

PORTUGALIA

Rua do Batalheiro, nº 39
2580-061 Alenquer
Portugal
Tel: +351 219 158 210
Contact: contact.iberia@sixense-group.com

WIELKA BRYTANIA

London Bridge Office 2nd floor
7 Holyrood Street London
SE1 2EL
Tel: +44 1 622 609 920
Contact :
contact.northern-europe@sixense-group.com
https://www.sixense-group.co.uk/


Unit 9 Spectrum
West St. Laurence Avenue 20/20
Business Estate Allington,
Maidstone, Kent, ME160LL
Tel: +44 1 622 609 920
Contact :
contact.northern-europe@sixense-group.com
https://www.sixense-group.co.uk/

LUKSEMBURG

Sixense In-Situ
Engineering
5 rue Geespelt L-3378 Livange
Tél: +352 621 162 760

RUMUNIA

Strada Hagi Ghita 21A-23
Sector 1 Bucharest
Tel: +40 758 015 833
Contact :
contact.south-east-europe@sixense-group.com

UKRAINA

Kotelnykova str. 35, office 82
Kiev 03115
Tel.: + 38 (044) 290-42-65
Mobile : + 38 068 287 53 49
Contact :
contact.central-east-europe@sixense-group.com

WĘGRY

1133 Budapest
Váci út 80.
Tel: +36 1 239 09 82
Tel: +36 20 435 26 59
Contact :
contact.central-east-europe@sixense-group.com

POLSKA

Al. “Solidarności” 173 SPARK budynek C,
00-877 Warszawa
Tel./Fax: +48 22 639 74 11
Mobile : + 48 690 200 653
Contact :

biuro@sixense.pl