Atlas InSAR to innowacyjny system interferometrii radarowej (InSAR) firmy Sixense, służące do pomiaru deformacji gruntu i stabilności obiektów z kosmosu z milimetrową precyzją.

Na podstawie obrazów z satelitów radarowych zaawansowany system Atlas InSAR do przetwarzania danych wykorzystuje miliony punktów pomiarowych w obszarach zainteresowania, na potrzeby zarówno robót budowlanych, jak i prac konserwacyjnych.

Na każdym etapie realizacji projektu – planowania, budowy lub eksploatacji – monitoring satelitarny pozwala zapewnić zarówno kompleksowe mapy obrazujące zmiany w parametrach gruntu na dużej przestrzeni, jak i szczegółowe analizy pojedynczych obiektów w dużej rozdzielczości.

System Atlas InSAR wykorzystuje technologię teledetekcji, która umożliwia zbieranie danych bez konieczności dostępu do obszaru objętego monitoringiem, oraz stanowi efektywne kosztowo narzędzie pomocnicze do zarządzania ryzykiem i optymalizacji sieci przyrządów pomiarowych.

System Atlas InSAR odgrywa coraz ważniejszą rolę w monitoringu i ograniczaniu oddziaływania źródeł przemieszczeń gruntu, zarówno naturalnych, jak i wynikających z działalności człowieka.

 

Jak to działa?

 

Technical process satellite monitoring

Interferometria radarowa jest techniką teledetekcji satelitarnej, która jest w stanie mierzyć milimetrowe ruchy terenu na dużych obszarach.

Interferometryczny radar z syntetyczną przysłoną (InSAR) polega na wykorzystaniu dwóch lub więcej obrazów radaru z syntetyczna przysłoną  (SAR) tego samego obszaru w różnych momentach czasu w celu odtworzenia topografii krajobrazu i związanych z nią wzorców deformacji

Czujnik SAR emituje fale elektromagnetyczne do gruntu i zbiera jego sygnał odbity, może działać w dzień i w nocy w różnych warunkach pogodowych.

Kiedy kilka pomiarów jest porównanych, różnica wskazuje na deformację gruntu w czasie.

Dla dowolnego punktu w gruncie, satelitarne serie czasowe umożliwiają śledzenie zjawisk co kilka dni podczas monitorowania.

Krok dalej do uzyskania milimetrowej precyzji

ATLAS InSAR est la chaîne de traitement interférométrique développée par SIXENSE

Atlas InSAR to łańcuch przetwarzania interferometrii radarowej (InSAR) firmy Sixense, którego celem jest monitorowanie deformacji geotechnicznych i strukturalnych.

Łańcuch przetwarzania Atlas jest oparty na zaawansowanej metodologii PSI (Persistent Scatterer Interefometry) i przenosi konwencjonalny InSAR o krok dalej, aby osiągnąć milimetrową precyzję odczytów ruchu gruntu.

Technika ta wymaga początkowego zestawu złożonego z ponad piętnastu obrazów SAR.
Algorytm PSI identyfikuje punkty wspólne (Persistent Scatterers) na każdym obrazie, dla których możliwe będzie uzyskanie dokładnych pomiarów w okresie badawczym.

Wynikiem przetwarzania Atlasu są mapy przedstawiające skumulowane przemieszczenie i średnią deformację prędkości w całym okresie badań dla każdego zmierzonego punktu (PS).

Wiele istotnych zastosowań w przemyśle

SIXENSE ATLAS InSAR: des applications variées au service du génie civil et de l'industrie

ATLAS InSAR to technologia, która sprawia, że przemysł i życie stają się bezpieczniejsze, praktyki bardziej wydajne, a zrozumienie zachowania naszego gruntu głębsze.

ATLAS InSAR jest wykorzystywany w wielu zastosowaniach przemysłowych, od monitorowania centymetrowych ruchów zboczy w górach, do pomiaru z milimetrową precyzją przemieszczeń mostów, budynków, wiaduktów, zboczy górniczych lub kluczowej infrastruktury, takiej jak zbiorniki flotacyjne.

Atlas InSAR właściwości i korzyści

 • Milimetrowa precyzja: do 1 mm/rok i 2-3 mm precyzji w pojedynczych punktach pomiarowych
 • Wysoka częstotliwość pomiarów: 3, 6 lub 12 dni pomiędzy akwizycjami w zależności od satelitów
 • Duża gęstość punktów pomiarowych: ponad 20 000 km2 na obszarach miejskich
 • Pokrycie dużych obszarów: monitoring na odległych i bardzo rozległych obszarach (tysiące km2)
 • Badania retrospektywne: analiza ruchów ziemi w przeszłości, od 1992 roku, z wykorzystaniem archiwalnych zdjęć satelitarnych
 • System nieinwazyjny: rozwiązanie zdalne, bez ingerencji w teren i bez konieczności konserwacji
 • Monitoring na żądanie: częstotliwość aktualizacji dostosowana do wielkości ruchu i potrzeb projektu
 • Platforma internetowa: interfejs użytkownika umożliwiający szybką i łatwą interpretację milionów punktów pomiarowych

Dodatkowe zalety systemu Atlas InSAR

 • Unikatowa możliwość zespolenia danych z systemu InSAR z danymi z urządzeń naziemnychSixense jest jedynym usługodawcą oferującym tak szeroki asortyment czujników naziemnych i kosmicznych oraz zintegrowane rozwiązanie na potrzeby branży budowlanej.
  Sixense zatrudnia na całym świecie ponad 700 inżynierów specjalizujących się w dziedzinie budownictwa oraz posiada ponad 10 lat doświadczenia w pracy z danymi z radarów satelitarnych. Dzięki temu posiadamy gruntowną znajomość sektora.Atlas InSAR – wysokiej jakości łańcuch przetwarzania danych

  Sixense zawsze poszukuje nowych innowacyjnych rozwiązań o wartości dodanej dla naszych klientów. W 2004 r. rozpoczęliśmy prace nad własnym rozwiązaniem InSAR w celu opracowania dodatkowego rozwiązania w odpowiedzi na złożone zagadnienia związane z odkształceniami gruntu.
  System Atlas InSAR jest nieustannie rozwijany, aby uwzględnić nowe możliwości oferowane przez ogromną ilość danych przestrzennych i czasowych z pomiarów przy użyciu radaru z aperturą syntetyczną (SAR), co dodatkowo pozwoli na korzystanie z nowych czujników w przyszłości.

  Zaawansowana platforma internetowa

  System Beyond Satellite umożliwia przekształcanie danych w nadające się do użytku informacje, zgodnie z potrzebami klientów i przy użyciu najnowocześniejszych narzędzi analitycznych.
  Ponadto system Beyond Satellite oferuje możliwość integrowanie danych z pomiarów monitoringowych in situ z danymi z systemu Atlas w celu umożliwienia klientom wielopoziomowej i holistycznej kontroli nad poszczególnymi elementami infrastruktury.