Różnorodne problemy i potrzeby w całym cyklu życia sieci

W przypadku projektów sieci drogowych niezbędna jest wiedza na temat zagrożeń związanych z terenem, środowiskiem i infrastrukturą. Gwarantuje to niezbędny poziom bezpieczeństwa w fazie budowy, jak również w trakcie przyszłej eksploatacji.

Z kolei place budowy muszą spełniać stale rosnące wymagania dotyczące wydajności i wskazywać zoptymalizowane terminy produkcji.

Ponadto podczas eksploatacji sieci ważne jest zagwarantowanie optymalnego poziomu usług. Przewidywanie potrzeb konserwacyjnych i odporności infrastruktury na warunki klimatyczne są zatem czynnikami podstawowymi.

Wiedza na temat aktywów i ich stanu jest również niezbędna do optymalizacji konserwacji. Są to wymagania, które muszą być spełnione także przy ograniczonym budżecie.

 

Nasze rozwiązania i usługi wspierają Państwa w całym cyklu życia sieci

  • Określamy ryzyko związane z Państwa projektami i aktywami
  • Wspieramy Państwa w podejściu do cyfryzacji procesów i oferujemy narzędzia do cyfryzacji Państwa aktywów: cyfrowego bliźniaka, modelowanie infrastruktury i symulację ekstremalnych napięć.
  • Dostarczamy Państwu narzędzia wspierające podejmowanie decyzji i raportowanie
  • Zapewniamy Państwu urządzenia do utrzymania ruchu i usługi doradcze w zakresie konserwacji
  • Zapewniamy Państwu kontrolę na miejscu budowy: materiałów, konstrukcji, oprzyrządowania, monitoringu/osłuchiwania nawierzchni i konstrukcji
  • Sporządzamy analizy odporności Państwa infrastruktury w odniesieniu do zidentyfikowanego ryzyka klimatycznego