Zabezpieczenie funkcjonowania i trwałości Państwa mostów

Firma Sixense jest zaangażowana w pomoc w sprostaniu wyzwaniom związanym z zarządzaniem mostami:

 • Inwentaryzacji dziedzictwa
 • Poznania stanu dziedzictwa
 • Zapewnienia bezpieczeństwa operacyjnego
 • Ocenie poziomu obsługi i monitoringu nośności
 • Ocenie odporności mostów na zmiany klimatu
 • Optymalizacji zasobów w celu zapewnienia stabilności prac (zasoby ludzki i finanse)

 

Nasze rozwiązania wspierają Państwa na wszystkich etapach zarządzania mostem

Nasze rozwiązania są dostosowane do konkretnych potrzeb klienta.

Zapewniamy bezpieczeństwo Twoich konstrukcji i czynimy je “inteligentnymi” dzięki szerokiej gamie interdyscyplinarnych i specjalistycznych ofert opartych na najnowszych technologiach i technice cyfrowej.

 • Odwzorcowujemy mosty, które należą do Państwa w celu pomocy w ich zinwentaryzowaniu Państwa aktywów
 • Oceniamy podatność mostów, identyfikujemy sytuacje zagrożenia i monitorujemy ich nośność
 • Dokonujemy inspekcji mostów i sprawdzamy ich stan widoczny, kontrolujemy i oceniamy stan materiałów oraz stale monitorujemy zachowanie mostów
 • Wspieramy Państwa w dostosowaniu mostów do skutków zmian klimatycznych
 • Wspieramy Pańtwa w optymalizacji utrzymania poprzez wspierania Państwa w zbudowaniu strategii i zaplanowania wieloletnich prac
 • Zapewnimy Państwu dostęp do bezpiecznej platformy centralizacji danych
 • Przekształcimy dane w informacje za pomocą: wizualizacji, analiz i porównania wyników