Obiekty inżynieryjne wymagają monitorowania, inspekcji i nadzoru w całym cyklu życia.

Inspekcje stanowią istotny element każdej strategii konserwacji profilaktycznej, ponieważ umożliwiają ocenę stanu technicznego zasobów infrastrukturalnych, pomiar poziomu obsługi obiektów inżynieryjnych oraz identyfikację problemów wymagających szerzej zakrojonych działań.

Oferujemy kompleksowy zakres usług inspekcyjnych, od najbardziej standardowych po najbardziej innowacyjne, obejmujących ocenę stanu technicznego istniejących obiektów budowalnych i kwalifikację poziomu uszkodzeń.

 

Nasze usługi:

Obiekty budowlane i inżynieryjne

 • Inwentaryzacja
 • Inspekcja wizualna: szczegółowa inspekcja wstępna, ocena ilościowa, szczegółowe inspekcje okresowe, ocena uproszczona
 • Inspekcja cyfrowa przy użyciu dronów i zdalnych rozwiązań
 • Analiza typologiczna wad i usterek
 • Ekspertyzy i zalecenia
Vers bridge

Budynki i obiekty użytkowe

 • Ustalenie punktu zerowego
 • Kompleksowy audyt ekonomiczno-finansowy
 • Diagnostyka wizualna obiektów budowlanych
 • Ocena stanu technicznego
 • Określenie zasady konstrukcyjnej
 • Ekspertyzy

Inspekcja cyfrowa

Discover new ways of inspecting your engineered structures and the new options for tracking fault development over time.

Jakie korzyści daje inspekcja cyfrowa?

Zachęcamy do omówienia swoich potrzeb z naszymi ekspertami w celu określenia potencjalnych korzyści z zastosowania oferowanych przez nas rozwiązań:

 • Bezpieczeństwo: ograniczenie punktów dostępu i poprawa bezpieczeństwa.
 • Szybkość: redukcja roboczogodzin na placu robót i przestojów eksploatacyjnych.
 • Kompletność: zbieranie pełnego zakresu danych w celu ujednoznacznienia archiwizowanych informacji.
 • Niezawodność: powtarzalność w czasie danych z inspekcji i ekspertyzy porównawcze wyników inspekcji.