Rozwiązania inspekcyjne dopasowane do indywidualnych potrzeb i wymagań:

 • Monitorowanie stanu technicznego infrastruktury w celu zapewnienia, że nie stwarza zagrożenia dla użytkowników, i planowanie niezbędnych prac konserwacyjnych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa robót w trudnodostępnych obszarach
 • Optymalizacja kosztów inspekcji dzięki dopasowaniu poziomu dokładności danych

 

Projektowanie i zbieranie danych na placu budowy

 • Określenie niezbędnego poziomu dokładności zbieranych danych odpowiednio do wymaganego poziomu szczegółowości w procesie detekcji.
 • Dobór najlepszego zestawienia czujnik-wektor pod kątem konkretnych uwarunkowań (wymagany poziom rozdzielczości, kategoria obiektu budowlanego, warunki środowiskowe itp.).
 • Integracja systemów.
 • Obsługa urzędowych formalności i wniosków o udzielenie pozwolenia.
 • Współpraca i zbieranie danych na placu budowy.
relevé par drone
Drone survey
Inpectoin détaillée béton fibré

Obróbka i analiza danych

 • Weryfikacja i korekta surowych obrazów.
 • Rejestracja danych analitycznych (ortoobrazów lub widoków panoramicznych w wysokiej rozdzielczości).
 • Detekcja usterek i problemów na obrazach przy użyciu sztucznej inteligencji (AI).
 • Mapowanie i wyróżnianie defektów.

Podgląd i dostęp do danych

Dokumentacja jest udostępniana za pośrednictwem indywidualnego konta na stronie internetowej beMap:

 • Ortoobrazy wyświetlane w pełnej rozdzielczości
 • Narzędzia do porównywania obrazów
 • Narzędzia do nakładania usterek na obrazy.
inspection digitalisée - orthoimage