Beyond Asset to rozwiązanie do zarządzania infrastrukturą, które dodatkowo pozwala zoptymalizować stan techniczny obiektów i prace konserwacyjne.

Dane obiektów infrastrukturalnych są scentralizowane i bezpiecznie przetwarzane w celu ich organizacji i monitorowania:

 • wizyt w celu oceny stanu infrastruktury
 • infrastruktury w ramach ogólnej oceny
 • prac konserwacyjnych

 

Cyfrowe rozwiązania do zarządzania eksploatacją infrastruktury

Dostępne funkcje:

 • Optymalizacja i planowanie kosztów konserwacji.
 • Dostęp do aktualnych danych.
 • Łatwiejsze podejmowanie decyzji.
 • Ocena stanu technicznego infrastruktury.
 • Zapewnienie wydajności eksploatacyjnej infrastruktury.
 • Zabezpieczenie danych.

Kontrolowane zarządzanie obiektami infrastrukturalnymi:

 • Tworzenie i aktualizacja wybranych kategorii obiektów infrastrukturalnych w wykazie inwentaryzacyjnym.
 • Ocena ilościowa i monitorowanie poziomu usług.
 • Planowanie konserwacji.
 • Udostępnianie i automatyczna synteza informacji.
 • Algorytmy do optymalizacji prac naprawczych i konserwacyjnych.

Korzyści w zarządzaniu infrastrukturą:

 • Śledzenie obiektów infrastrukturalnych i identyfikowalność interwencji.
 • Aktualizacja na podstawie danych terenowych bez konieczności ich ponownego wprowadzania.
 • Ekspertyzy biznesowe w zarządzaniu infrastrukturą.
 • Wsparcie procesu decyzyjnego w zakresie interwencji konserwacyjnych.
 • Rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań na potrzeby biznesu.
 • Automatyczne raporty i zestawienia statystyczne.
BEYOND Asset solution