Geoscope to oprogramowanie umożliwiające zarządzanie danymi z placu robót i otoczenia w czasie rzeczywistym

Narzędzie wspomagające procesy decyzyjne, umożliwiające przewidywanie zagrożeń geotechnicznych, środowiskowych i budowlanych oraz zarządzanie nimi dzięki integracji różnego rodzaju danych z różnych źródeł i w różnych formatach, w tym m. in. danych dostarczanych przez zewnętrznych usługodawców.

Zarządzanie placem budowy i otoczeniem w czasie rzeczywistym

 

Platforma Geoscope to centrum informacyjne każdego obsługiwanego przez nas projektu.

Proces zarządzania danymi można dostosować pod kątem indywidualnych wymagań branżowych klienta.

Platforma Geoscope jest szczególnie użyteczna w przypadku projektów wymagających konsolidacji różnego rodzaju danych w celu ich późniejszej analizy.

 

Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa lub zakresu robót realizowanych przez klienta, zakres korzystania z platformy Geoscope można przeskalować zgodnie ze zmianami w zakresie robót i eksploatacji.

Ponad 200 instalacji realizowanych każdego roku przekłada się na zakres od poniżej 100 do ponad miliona punktów danych dziennie.

Wszystkie dane są przetwarzane w sposób zapewniający generowanie niezawodnych alarmów i gotowych do użytku informacji.

Podstawowa charakterystyka

  • Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym
   System Geoscope przetwarza dane z monitoringu w czasie rzeczywistym dzięki potężnemu i uniwersalnemu silnikowi redukcji danych. W procesie integracji różnego rodzaju danych (z automatycznych czujników, odczytów manualnych, urządzeń do pomiaru parametrów środowiskowych, stacji globalnych itp.) system Geoscope umożliwia zaawansowaną analizę danych i wizualizację prostych lub złożonych obiektów.
  • Dynamiczna integracja danych od usługodawców zewnętrznych
   Wraz z możliwością integrowania danych, niezależnie od ich źródła lub formatu (maszyna drążąca tunel, kombajn chodnikowy, postępy w robotach budowlanych, dokumentacja fotograficzna, wyniki inspekcji, sprawozdania, dane z systemu CCTV itp.), system Geoscope umożliwia przetwarzanie danych z istniejących systemów monitoringowych zainstalowanych przez usługodawców zewnętrznych, co pozwala zapewnić spójne źródło informacji.
  • Szeroko zakrojone zarządzanie alarmami na podstawie danych z różnych poziomów
   Zaawansowane automatyczne systemy alarmowe można skonfigurować w sposób umożliwiający śledzenie w czasie rzeczywistym krytycznych parametrów określonych dla projektu.
  • Niestandardowe interfejsy
   Każdy użytkownik ma określone wymagania i potrzeby w zakresie dostępu do informacji. Wspólne funkcje są udostępniane wszystkim użytkownikom, którzy mogą skonfigurować wykorzystywane interfejsy zgodnie ze swoimi indywidualnymi potrzebami, aby mieć stały dostęp do najważniejszych informacji.
  • Animowane warstwice i przemieszczenia w widoku trójwymiarowym
   System Geoscope posiada przejrzysty i łatwy w obsłudze interfejs w celu ułatwienia interpretacji zjawisk geotechnicznych i strukturalnych.
  • Przechowywanie danych w chmurze, na komputerze lokalnym i w stacjach mobilnych
   Dodatkowo do klasycznej konfiguracji w postaci stacji lokalnej, dostępna jest mobilna wersja systemu Geoscope, która umożliwia dostęp do danych w dowolnym miejscu i czasie, np. za pośrednictwem smartfonu lub tabletu.

Przypadki użycia

Platforma Geoscope to otwarty system przekształcania danych w informacje w celu zarządzania ryzykiem technicznym w budownictwie na potrzeby różnego rodzaju projektów i zasobów infrastrukturalnych, wymagających zarządzania ryzykiem geotechnicznym, budowlanym lub środowiskowym.

Pobierz broszurę z rozwiązaniami Geoscope

Since 2001, ANDRA and Sixense have been developing an IT system able of managing more than 10,000 sensors distributed around the underground laboratory, the piezometric network, and environmental stations on the surface. The Sixense group has demonstrated its capacity to provide advice and optimal solutions, and to ensure the reliability of its measurement systems. Also shown is the expertise for the development and long-term maintenance of instrumentation systems and examination databases.
Philippe Tabani
R&D Engineer, data acquisition and instrumentation
ANDRA