Rozwiązanie do monitorowania torów kolejowych, które umożliwia bezpieczny i bezproblemowy ruch kolejowy w trakcie robót budowlanych realizowanych w pobliżu lub poniżej poziomu torów kolejowych.

Rail Serenity to kompleksowy system monitorowania torów kolejowych, który gwarantuje całodobowy nadzór i pełnozakresowe filtrowanie potencjalnie fałszywych alarmów.

System Rail Serenity stanowi połączenie systemu Cyclops do automatycznego nadzoru topograficznego z instalacją czujników inklinometrycznych. Takie połączenie zapewnia redundancję pomiarową i niezwykle solidny system nadzoru.

Dane z pomiarów są dostępne w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy internetowej Beyond Railway. Inteligentne alarmy pozwalają uzyskać dokładne i rzetelne informacje o zaobserwowanych przemieszczeniach torów kolejowych.

 

Zasada nadzoru przy użyciu systemu Rail Serenity

 • Pomiary przemieszczeń we wszystkich trzech wymiarach: X, Y, Z.
 • Dokładność: <1 mm.
 • Częstotliwość rejestracji danych: 10-minutowe interwały + możliwość powiązania częstotliwości zbierania danych z obserwowanymi przemieszczeniami.
 • Możliwość wykonywania pomiarów niwelacyjnych na platformie kolejowej bez konieczności stosowania pryzmatów.
 • Dokumentacja fotograficzna umożliwiająca kontrole wizualne systemu.
 • Dobowe monitorowanie danych przez nasze zespoły.
Cyclops SIXENSE

Zalety systemu Rail Serenity

 • Gwarantowana ciągłość pomiarów niezależnie od warunków atmosferycznych.
 • Pomiary mogą być wykonywane nawet przy pociągach stojących na torach.
 • Nie występuje ryzyko utraty danych z pomiarów.
 • Szybka instalacja.
 • Konfiguracja inteligentnych alarmów w celu eliminacji fałszywych alarmów.
 • Mniejsze nakłady czasowe na inspekcje przez personel obsługi torów.
 • Pomiary bezwzględne we wszystkich trzech wymiarach: X, Y, Z.

Zalety rozwiązania Rail Serenity:

 • Solidny system do całodobowego monitorowania torów kolejowych z wbudowaną redundancją.
 • Nie występują fałszywe alarmy.
 • Możliwość ograniczenia terenowych inspekcji torów.