System EverScan to innowacyjne narzędzie inspekcyjne do oceny nieprawidłowości strukturalnych, które umożliwia prognozowanie pozostałego okresu żywotności konstrukcji wantowych i sprężonych.

Nasze rozwiązania umożliwiają pomiary naprężeń i odkształceń oraz wykrywanie ukrytych defektów, np. korozji starzeniowej i innymi uszkodzeniami, zanim staną się widoczne.

 

Nasze rozwiązania do oceny ukrytych defektów i oznak przedwczesnego starzenia strukturalnego

Escan

Detekcja ubytków i nieutwardzonych obszarów w zewnętrznych kablach cementowanych i zewnętrznych kanałach sprężających:

Zewnętrzne kable sprężające są połączone z konstrukcją wyłącznie w skrajnych punktach. Awaria na odcinku swobodnym wpływa na istotne osłabienie konstrukcji, ponieważ kabel przestaje zapewniać właściwe zbrojenie, niezależnie od występującego tarcia.
System Escan, opracowany we współpracy z Uniwersytetem im. Gustawa Eiffla (UGE), umożliwia wykrywanie defektów występujących wzdłuż kabla, które mogą zwiększać ryzyko awarii. W ten sposób system Escan pozwala planować prace konserwacyjne oraz zapewnić odpowiednie funkcjonowanie i trwałość infrastruktury.

Escan Méthode développée avec IFSTTAR pour la détection des vides et de la pâte blanche dans les gaines de précontrainte extérieure

Uscan

Kwalifikacja bezpieczeństwa naprężonych kabli
na podstawie pomiarów ultradźwiękowych dla poszczególnych przewodów konstrukcyjnych

System Uscan umożliwia kwalifikowanie bezpieczeństwa naprężonych kabli w strefach kotwienia na podstawie pomiarów ultradźwiękowych dla poszczególnych przewodów konstrukcyjnych. Kable wantowe i kable do naprężania końcowego stanowią komponenty o krytycznym znaczeniu pod kątem wytrzymałości i bezpieczeństwa obiektów infrastrukturalnych. Chociaż kable są zabezpieczone przed korozją, w niektórych przypadkach może dojść do korozji w punkcie zakotwienia, a korozja pozostaje niewykryta do czasu, kiedy jest już za późno.
System Uscan, opracowany we współpracy z Uniwersytetem im. Gustawa Eiffla (UGE), to jedyna technologia, która umożliwia kontrolę stanu cięgien w dostępnym obszarze zakotwienia. Fala prowadzona, wysyłana z końcówki przewodu, umożliwia wizualizacje ogólnego stanu kabla w strefie zakotwienia.

Nasze rozwiązanie do pomiaru obciążeń i naprężeń w konstrukcjach podwieszanych i sprężanych

Nasze rozwiązania do pomiaru obciążeń i naprężeń w konstrukcjach kablowych i sprężonych

Slotstress

Pomiar skutecznego naprężenia szczątkowego
w konstrukcjach betonowych

System Slotstress umożliwia zbadanie rozkładu obciążenia w obiekcie infrastrukturalnym i zweryfikowanie go pod kątem wytrzymałości materiału lub przewidywanego wzrostu obciążenia w dłuższej perspektywie. W okresie żywotności obiektu rozkład obciążenia w obrębie konstrukcji może ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych lub stopniowego pogarszania się stanu technicznego obiektu. Na pewnym etapie występujące obciążenia mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo obiektu i jego użytkowników.
System Slotstress umożliwia inżynierom opracowanie optymalnej strategii konserwacji i wzmocnienia konstrukcji obiektu.

Soltstress SIXENSE Mesure de la contrainte résiduelle effective dans une structure en béton.

Upus®

Pomiary obciążenia w prętach i śrubach sprężających

System Upus® umożliwia weryfikację odbioru zbrojenia strukturalnego lub montażu z użyciem prętów sprężających. Pręty lub cięgna sprężające są powszechnie stosowane do montażu elementów i zapewnienia wytrzymałości strukturalnej. Spadek naprężenia lub naciągu w prętach sprężających może zapoczątkować krytyczne awarie strukturalne, dlatego należy okresowo weryfikować poziom działających sił.
System Upus® wykorzystuje fale ultradźwiękowe do pomiaru sił w prętach sprężających. Na jednym końcu pręta znajduje się czujnik/odbiornik ultradźwiękowy. Pomiary przy użyciu systemu Upus® są wykonywane z jednego końca pręta i dlatego mogą być wykorzystywane w przypadku prętów, które są dostępne tylko z jednej strony.

Analiza drgań

Analiza zachowania kabli pod wpływem drgań w celu oceny obciążenia i zdolności tłumienia drgań

W zastosowaniu do kabli metoda ta umożliwia pomiar naprężenia w kablach odciągowych, linach wantowych i zewnętrznych cięgnach sprężających oraz pomiar tłumienia drgań w kablach. Naprężenie i tłumienie drgań w kablach to ważne parametry konstrukcji, w których kable stanowią elementy wsporcze. Znajomość powyższych informacji jest niezbędna w trakcie robót budowlanych i rehabilitacyjnych, a także w całym okresie żywotności obiektów w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa budowli.
Metoda ta jest szczególnie przydatna w sytuacji, gdy pomiarów obciążenia nie można przeprowadzić poprzez ważenie w punkcie zakotwienia kabla.

SIXENSE Analyse du comportement vibratoire d’une structure pour identifier les déformées par analyse modales

Analiza modalna

Analiza zachowania konstrukcji pod wpływem drgań w celu oceny bezpieczeństwa na podstawie częstości drgań własnych

W zastosowaniu do konstrukcji metoda ta umożliwia pomiar częstości drgań własnych i obserwację ich odchylenia od wartości teoretycznej lub początkowej na etapie robót budowlanych. Tego typu odchylenia świadczą o obecności defektu, uszkodzeń lub procesów starzeniowych. Wzbudzone lub własne drgania konstrukcji uruchamiają sieć akcelerometrów zlokalizowanych w określonych punktach w obrębie konstrukcji.
Metoda ta jest szczególnie przydatna do weryfikacji ogólnego stanu konstrukcji sprężanych, o dużej wysokości lub złożoności (utrata sprężania, pylony, wieże, budynki).

Dlaczego warto wybrać nasze rozwiązania SHM?

Nasze rozwiązania ułatwiają proaktywny proces decyzyjny dzięki możliwości:

  • Podglądu statusu obiektów budowlanych w czasie rzeczywistym.
  • Prognozowania i optymalizacji potrzeb w zakresie konserwacji.
  • Zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników.

Wydłużenia żywotności eksploatacyjnej obiektów budowlanych