Potęga rozwiązania EverSense® polega na możliwości integrowania i przetwarzania danych uzyskanych z dowolnego rodzaju pomiarów automatycznych w celu zapewnienia stosownych wskaźników i graficznych zestawień dla wielu różnych osób zainteresowanych.

Nasze systemy są stosowane na całym świecie do kontroli i nadzoru takich budowli jak mosty, platformy wiertnicze, turbiny wiatrowe i instalacje jądrowe.

 

EverSense®: monitorowanie i analiza

Niezrównana znajomość oprzyrządowania do oceny konstrukcji podwieszanych i strunobetonowych

Na całym świecie oferujemy gotowe rozwiązania „pod klucz”, na rzecz których świadczą wieloletnie umowy na usługi konserwacyjne. Długa żywotność instalacji zawsze stanowiła naczelny priorytet dla Sixense.
Systemy zainstalowane ponad 10 lat temu działają z wydajnością na poziomie powyżej 99%.

Une expertise unique sur l'instrumentation des structures câblées et en béton précontraint

Kompetencje naszych zespołów umożliwiają rekomendowanie rozwiązań opracowanych pod kątem konkretnych problemów:

 • Monitorowanie konstrukcji zbrojonych i strunobetonowych pod kątem korozji.
 • Kontrola pod kątem pęknięć i szczelin.
 • Monitoring pod kątem ryzyka pęknięć zmęczeniowych.
 • Wczesna detekcja wymywania koryta rzeki.
 • Ocena ryzyka przewrócenia się konstrukcji bramowej.

Oprogramowanie EverSense®

Członkowie naszego zespołu są specjalistami w dziedzinie budownictwa, metrologii, elektroniki i informatyki.

Szeroki zakres umiejętności naszych pracowników umożliwia pełne zrozumienie potrzeb klientów oraz opracowanie odpowiednich rozwiązań i zaleceń w zakresie oprogramowania.

System EverSense® składa się z szeregu modułów, od zbierania danych w czasie rzeczywistym i zarządzania alarmami po użytkowanie danych za pośrednictwem serwera internetowego.

.

Czujniki dopasowane do potrzeb naszych klientów

Sixense oferuje kompleksowy asortyment czujników strukturalnych, hydraulicznych i środowiskowych oraz innych czujników pomiarowych do nadzoru:

 • konstrukcji wantowych i sprężonych
 • obiektów zagrożonych korozją
 • obiektów zagrożonych wymywaniem koryta rzeki
 • obiektów zagrożonych starzeniem w wyniku procesów zmęczeniowych

Świadczymy usługi kompleksowego, wydajnego i efektywnego nadzoru i monitorowania z wykorzystaniem technologii elektrycznych, elektromagnetycznych, światłowodowych, opartych na pomiarze odkształceń drgającej struny, czujników akustycznych i ultradźwiękowych, systemów do pomiarów radarowych i laserowych, systemów do pomiarów geodezyjnych z pełnym wyposażeniem oraz satelitarnego systemu pomiarowego InSAR.

Solidne i uniwersalne systemy zbierania danych

Aby zapewnić jeszcze szybszą i bardziej efektywną kosztowo instalację, Sixense oferuje szereg bezprzewodowych skanerów z zasilaniem bateryjnym lub fotowoltaicznym, wykorzystujących częstotliwości radiowe i system GSM do przesyłania danych.

Sixense oferuje również systemy przeznaczone do użytku w trudnych warunkach, które umożliwiają zbieranie danych z setek czujników i długoterminową eksploatację z wydajnością na poziomie powyżej 99%.

Nasze usługi

 • Wdrożenie: dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania, ze wsparciem technicznym na bazie transferu umiejętności.
 • Wsparcie: wieloletnia obsługa konserwacyjna i interpretacja wyników pomiarów.
 • Szkolenia z użytkowania, obsługi i przetwarzania danych oraz bieżącego zarządzania obiektami budowlanymi.

Nasze rozwiązania

Wysokiej jakości monitoring i analiza SHM

Dzięki połączeniu naszej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie budownictwa, możliwości integrowania danych z wielu czujników, solidnym i uniwersalnym systemom zbierania danych i dużej dokładności analiz przeprowadzanych przy użyciu naszego oprogramowania, oferujemy rozwiązanie SHM, które znacznie podnosi wartość naszych usług.

Monitoring akustyczny

Monitoring akustyczny to jedyna dostępna technologia umożliwiająca wykrycie awarii żyły kabla wskutek korozji lub zmęczenia materiału.

Można wykryć i zlokalizować każdy ubytek w przekroju poprzecznym wskutek nieprawidłowości w obrębie żyły kabla.

Czujniki światłowodowe

Sixense zaleca stosowanie czujników światłowodowych w surowych warunkach środowiskowych i do detekcji ukrytych defektów, np. mikropęknięć spowodowanych przez lokalną utratą sprężania.

Monitorowanie pod kątem pęknięć zmęczeniowych

Możliwość monitorowania komponentów metalowych pod kątem zmęczenia materiału przekłada się na możliwość ciągłego monitorowania trendów w wartości współczynnika pozostałego bezpieczeństwa i obliczenia pozostałego okresu żywotności.

Dzięki temu można dokładanie zaplanować obsługę konserwacyjną.

Monitoring wymywania koryta rzeki

Niemal 60% awarii strukturalnych na całym świeci zachodzi wskutek powodzi i wymywania koryta rzeki.

Wczesna detekcja wymywania koryta rzeki to najlepsze rozwiązanie w celu niedopuszczenia do nagłej i nieoczekiwanej awarii strukturalnej.

Opracowana we współpracy z instytutem IFSTTAR, nasza metoda to jedyne rozwiązanie, które umożliwia ciągłe monitorowanie i detekcję na wczesnym etapie.

Dlaczego warto wybrać nasze rozwiązania SHM?

Nasze rozwiązania ułatwiają proaktywny proces decyzyjny dzięki możliwości:

 • Podglądu statusu obiektów budowlanych w czasie rzeczywistym.
 • Prognozowania i optymalizacji potrzeb w zakresie konserwacji.
 • Zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników.
 • Wydłużenia żywotności eksploatacyjnej obiektów budowlanych.