Zagrożenia naturalne (osuwiska, trzęsienia ziemi, powodzie itp.) zagrażają infrastrukturze i społecznościom.

Projektujemy, rozwijamy, instalujemy i obsługujemy systemy monitoringu, które sprawiają, że obszary narażone na zagrożenia naturalne są znacznie bezpieczniejsze.

W tym celu wykorzystujemy szeroki zakres zautomatyzowanych i ręcznych technologii,  w tym geotechniczne, strukturalne i środowiskowe czujniki, innowacyjne rozwiązania automatycznego monitorowania topografii oraz monitoring satelitarny.