Instalowane na powierzchni lub poniżej gruntu, czujniki geotechniczne służą do pomiaru takich parametrów jak:

 • Poziom wód gruntowych
 • Deformacje w postaci osiadania, wysadzin i osuwisk
 • Stany naprężeniowe itp.

 

Total safety for earthworks, excavations, foundations and operations

Roboty ziemne, zwłaszcza fundamenty i struktury podziemne, wiążą się nieodłącznie z deformacjami gruntu, które należy monitorować.

Zastosowanie czujników geotechnicznych w trakcie realizacji robót ziemnych pozwala zapewnić kontrolę nad ryzykiem geotechnicznym i uzyskać dane, dzięki którym można zoptymalizować proces wymiarowania struktur podziemnych.
Czujniki zainstalowane w trakcie robót ziemnych można pozostawić na potrzeby długoterminowego monitorowania np. wykopów, nasypów itp.

Czujniki geotechniczne są również przydatne do monitorowania przemieszczeń gruntu takich jak osuwiska, osiadanie itp. Umożliwiają również prowadzenie diagnostyki przyczynowej, ocenę ryzyka dekonsolidacji i identyfikację wymaganych robót zbrojarskich.

inclinomètre
Capteur géotechnique SIXENSE piezomètre

Rodzaje czujników

Asortyment czujników geotechnicznych:

 • Czujniki do pomiaru poziomu wód gruntowych (czujniki piezometryczne) i ciśnienia śródmiąższowego (ogniwa do pomiaru ciśnienia śródmiąższowego, IPC)
 • Niedrogie i proste w produkcji, czujniki piezometryczne mogą służyć do odczytów manualnych lub automatycznych.
 • Ogniwa do pomiaru ciśnienia śródmiąższowego (IPC) pozwalają uzyskać kluczowe informacje na temat zmian warunków gruntowych na określonych głębokościach.
 • Czujniki deformacji gruntu
 • Ekstensometry do otworów wiertniczych umożliwiają pomiary deformacji warstwy gruntu względem osi otworu wiertniczego z milimetrową dokładnością. Czujniki osiadania podłoża do otworów wiertniczych zapewniają mniej dokładne, ale też mniej kosztowe pomiary – wersja przeznaczona do pomiaru deformacji na większą skalę.
 • Inklinometry do otworów wiertniczych służą do pomiaru deformacji poprzecznych poniżej gruntu z milimetrową dokładnością. Inklinometry można instalować bezpośrednio w podłożu lub fundamentach (ściany szczelinowe, pale fundamentowe itp.)
 • Do pomiaru osiadania nasypów można stosować różne przyrządy, które często określa się mianem mierników zagęszczenia nasypu.
 • Czujniki do pomiaru stanów naprężeniowych są zwane przetwornikami całkowitego ciśnienia (TPT)

Dzięki instalacji czujników geotechnicznych można:

 • Kontrolować ryzyko geotechniczne związane z nietypowymi robotami fundamentowymi i strukturami podziemnymi
 • Poznać zmiany warunków gruntowych na potrzeby:
 • Kontrolować rzeczywiste deformacje, a nie teoretyczne wymiary
 • Zoptymalizować wymiarowanie struktur podziemnych
 • Zarządzać ryzykiem geotechnicznym (np. ryzykiem wystąpienia osuwisk)
 • Monitorować stan strukturalny podłoża w długim okresie (w nasypach i wykopach itp.)
Capteur géotechnique SIXENSE piezomètre