Sixense uczestnikiem Wrocławskich Dni Mostowych 22-24.11.2023

Wrocławskie Dni Mostowe, które organizuje Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Polish Group of the International Association for Bridges and Structural Engineering, Komisja Budownictwa i Mechaniki Oddział PAN we Wrocławiu odbędą się w dniach 22-24.11.2023 r. Tegoroczna edycja zostanie poświęcona tematyce mostów kolejowych. Tradycyjnie Seminarium Naukowo-Techniczne Wrocławskie Dni Mostowe poprzedzone będzie profilowanymi warsztatami, które w tym roku odbędą się pod hasłem: Monitoring obiektów mostowych. Sixense poprowadzi jeden z warsztatów, który odbędzie się w dniu 22.11.2023. Przybliżymy uczestnikom naszą technologię, narzędzia m.in platformę Beyond Monitoring i doświadczenie. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i zakulisowych rozmów o nowinkach związanych z monitoringiem.

W ramach obrad seminarium zostaną podjęte dyskusje w obrębie następujących zagadnień:
– historia rozwoju mostów kolejowych,
– perspektywy rozwoju infrastruktury kolejowej,
– zabytkowe mosty kolejowe,
– utrzymanie mostów kolejowych,
– wzmacnianie i przebudowa,
– obciążenia mostów na lokalnych liniach kolejowych,
– nowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne,
– tunele kolejowe,
– mosty dla linii dużych prędkości.