Mont Blanc: Pomiar LiDAR najwyższego szczytu Europy

Sixense Mapping przeprowadził z pokładu śmigłowca za pomocą LiDAR  pomiar o wysokim zagęszczeniu (1000 punktów/ m²) szczytu Mont Blanc w ramach komercyjnej misji naukowej. Pomiar ten, odbył się 2 tygodnie przed „oficjalnym” pomiarem wykonywanym przez francuskie stowarzyszenie dyplomowanych geodetów i jest przedmiotem szczegółowego artykułu grudniowego numeru 2021, czasopisma Association Francophone de Topographie (francuskojęzycznego stowarzyszenia topografii).

 

Wykorzystanie LiDAR-u do takiego pomiaru po raz pierwszy komentuje Mathieu Peyrega – inżynier rozwoju w Sixense Mapping:

 

“To alternatywna metoda do wypraw wysokogórskich i konwencjonalnych technik topograficznych pozwala na uzyskanie pomiaru o wysokiej dokładności. Rezultatem, według naszej wiedzy jest najbardziej zagęszczone źródło informacji jakie kiedykolwiek pozyskano z dachu Europy Zachodniej o poziomie dokładności równoważnym z tradycyjnymi technikami pomiarowymi”.

 

Oprócz eksperymentalnego sprawdzenia poprawności potencjalnej możliwości wykorzystania naszych czujników w tych ekstremalnych warunkach, uzyskana dokładność pomiaru  (+/- 10cm@95%) jest identyczna z metodami naziemnymi i potwierdza skuteczność tej techniki. Krótki czas realizacji pozwala na jej wykorzystanie z szybkością nieosiągalną dla konwencjonalnych metod.

 

Uzyskane wyniki skorelowane z warunkami pogodowymi obserwowanymi pomiędzy dwoma pomiarami wnoszą nowe spojrzenie na „krótkoterminowe” ruchy tego charakterystycznego szczytu, który w tym okresie przesunął się o prawie 13 metrów w poziomie i prawie 1 metr na wysokości. W pewnym sensie prowadzi to do relatywizacji „absolutnego” zainteresowania centymetrową precyzją w tym konkretnym kontekście.

 

Dla nas jest to wyjątkowy lot, który ilustruje zakres możliwości naszych systemów, zespołów i naszego „know-how”.