Sonda żyroskopowa umożliwia pomiar odchyleń w otworze wiertniczym, niezależnie do nachylenia w poziomie/pionie i głębokości.

Dostarczamy centralizatory w celu umożliwienia pomiarów różnego rodzaju otworów wiertniczych, niezależnie od ich średnicy.

Pomiary można wykonywać w zarurowanych lub niezarurowanych otworach wiertniczych bądź w metalowych rurach wiertniczych (sonda nie jest podatna na zakłócenia magnetyczne).

 

 

SixGyro: pomiary odchyleń w procesie wiercenia

Niewielkie wymiary sondy (średnica 22 mm, długość 700 mm i waga ok. 4 kg) umożliwiają jej obsługę przez jednego operatora.

Parametry procesu pomiarowego są definiowane przez operatora. Pomiar trwa bardzo krótko (ok. 15 minut w przypadku 30-metrowego otworu wiertniczego w 1-metrowych odstępach).

Podobnie jak w przypadku wszystkich systemów do pomiaru odchyleń, azymut początkowy należy wyznaczyć w inny sposób (topograficznie, na bazie GPS itd.), a następnie wprowadzić do systemu.

Dokładność urządzenia (dane dostawcy): nachylenie 0,1° (0,2%), azymut 0,5° (0,9%).

Ostateczna dokładność pomiaru zależy od dokładności urządzenia, dokładności wyznaczenia azymutu początkowego i umiejscowienia sondy w otworze wiertniczym.

sonde Sixgyro de Sixense
sonde Sixgyro de Sixense

Obszary zastosowania systemu SixGyro

  • Pomiary odchyleń otworu wiertniczego w trakcie tak różnych operacji jak iniekcja
  • Zamarzanie
  • Iniekcja strumieniowa
  • Konstrukcja obudowy parasolowej
  • Instalacja kotew gruntowych
  • Wiercenie rdzeniowe i kierunkowe

Zalety rozwiązania SixGyro

  • Niewielkie wymiary sondy (średnica 22 mm, długość 700 mm i waga ok. 4 kg) umożliwiają jej obsługę przez jednego operatora.
  • Pomiar trwa bardzo krótko (ok. 15 minut w przypadku 30-metrowego otworu wiertniczego w 1-metrowych odstępach).
sonde Sixgyro de Sixense