System Cyclops to sprawdzone rozwiązanie geodezyjne do ciągłego i automatycznego trójwymiarowego monitorowania topografii obiektów i powierzchni.

  • System umożliwia zdalne pomiary przemieszczeń w trybie 3D z dokładnością na poziomie poniżej 1 mm.
  • System umożliwia również grupowanie teodolitów w globalnie niestabilnym środowisku w celu zapewnienia gwarantowanej dokładności nominalnej.

System Cyclops to czołowe w świecie narzędzie do zautomatyzowanych pomiarów topograficznych na potrzeby ukończonych projektów i zapewnienia wysokiej jakości wyników.

 

 

Cyclops, zautomatyzowane pomiary topograficzne

Nasz system Cyclops umożliwia sterowanie najnowszymi zrobotyzowanymi teodolitami w celu zdalnego monitorowania przemieszczeń w trzech wymiarach i/lub w kierunku prostopadłym do powierzchni z dokładnością na poziomie poniżej 1 mm.

Oferowane przez nas zastosowania obejmują możliwość grupowania teodolitów w celu pokrycia obszaru o większej powierzchni i zagwarantowania wymaganego poziomu dokładności.

Nasze doświadczenie i nieustanne dążenie do podnoszenia jakości danych umożliwia nam zapewnienie doskonałego poziomu niezawodności i dokładności, i często jesteśmy wzywani do wsparcia działań prowadzonych przez innych zewnętrznych usługodawców.

Cyclops SIXENSE
la solution CYCLOPS par SIXENSE pour les tunnels

Obszary zastosowania systemu Cyclops

Prace lub obiekty narażone na deformacje bezwzględne (monitorowanie trójwymiarowe) lub deformacje względne (monitorowanie na odległość, osiadanie różnicowe, nachylenie itd.):

  • Deformacje lub przemieszczenia strukturalne i/lub dotyczące placu robót: budynki, mosty, zapory, osuwiska, kopalnie itp.
  • Konwergencja tunelu.
  • Deformacje powierzchniowe w obszarze dróg, chodników, torów kolejowych itp.

Zasada działania

schéma de fonctionnement du CYCLOPS de SIXENSE
Cyclops SIXENSE

Zalety rozwiązania Cyclops:

  • Rozwiązanie użyteczne w różnego rodzaju sytuacjach i zastosowaniach: samodzielny lub zintegrowany w sieć system z możliwością zastosowania pryzmatów, stacjonarny lub mobilny, zainstalowany w strefie wpływu, ale wzorcowany zewnętrznie.
  • Dokładność na poziomie poniżej 1 milimetra.
  • System umożliwiający uzgodnienie z fazami w ramach kompleksowych programów inspekcyjnych.