System Build’Health do globalnego monitorowania obiektów budowlanych umożliwia:

– Monitorowanie bezpieczeństwa strukturalnego budynku w całym cyklu życia.

– Szybkie szacowanie poziomu uszkodzeń spowodowanych w obrębie budynku (wskutek robót budowlanych, wypadku, trzęsienia ziemi).

– Optymalizację zarządzania ryzykiem w fazie przygotowawczej robót w obszarze zurbanizowanym.

Monitorowanie bezpieczeństwa strukturalnego budynku w całym cyklu życia

 • Technologia opracowana na bazie badań światowych ekspertów w dziedzinie szkód budowlanych.
 • System Build’Health wykorzystuje globalny wskaźnik bezpieczeństwa strukturalnego: sygnaturę dynamiczną.
 • Podobnie jak to ma miejsce w trakcie badania lekarskiego, system Build’Health sprawdza „tętno” obiektu i niezwłocznie wykrywa wszystkie nieprawidłowości strukturalne.

Nasze rozwiązania Build'Health

 • System Build’Health można obsługiwać ręcznie i stosować sporadycznie, na przykład raz w roku.
 • W przypadku obiektów podatnych na uszkodzenia system Build’Health może działać w trybie automatycznej pracy ciągłej, przesyłając alarmy w przypadku wykrycia nieprawidłowości.
 • W przypadku każdego budynku proces pomiarów przy użyciu systemu Build’Health trwa niecałą godzinę. Porównanie wyników z kolejnych pomiarów umożliwia wykrycie różnego rodzaju uszkodzeń.
 • W obszarach o aktywności sejsmicznej system Build’Health można konfigurować w czasie rzeczywistym / w trybie automatycznym przy użyciu lokalnego wyświetlacza. W przypadku wystąpienia trzęsienia ziemi system Build’Health niezwłocznie ustali poziom uszkodzeń w obrębie budynku i określi, czy nadal można korzystać z budynku.

Korzyści

 • Prosta, globalna, nieniszcząca i nieintruzywna metoda.
 • Niezawodny wskaźnik matematyczny, pozwalający ocenić globalne poziom bezpieczeństwa obiektu, niezależnie od analizy wizualnej.
 • Pozwala pozyskać strategiczne informacje do zarządzania portfelem nieruchomości, ubezpieczeniem ryzyka budowlanego lub inwestycjami budowlanymi.
 • Pomaga zanalizować warunki bezpiecznego dostępu do budynku po wypadku, pożarze lub trzęsieniu ziemi.
 • W fazie przygotowawczej robót: wspomaga działania profilaktyczne i analizę oddziaływania robót.

Zastosowania

  • Monitorowanie mienia na podstawie okresowych pomiarów w ramach przyjętej strategii zarządzania infrastrukturą.
  • Monitorowanie obiektów podatnych na starzenie się lub uszkodzenia, prowadzenie okresowych lub ciągłych pomiarów.
  • Kontrola integralności strukturalnej przed/po zdarzeniu (np. przejazd konwoju lub roboty w okolicy).

  Szczególne zastosowania w obszarach aktywności sejsmicznej:

  • Sygnalizacja o dużej widoczności (boje świetlne) i cyfrowe sygnały ostrzegawcze, wskazujące, czy można wznowić użytkowanie obiektu po zdarzeniu sejsmicznym.
  • Monitoring w trybie ciągłym.
  • Autonomiczny system z możliwością obsługi w trybie offline (telefon, 4G itp.) i bez zasilania (24-godzinne zasilanie bateryjne).
  • Podgląd dostępności w czasie rzeczywistym oraz w ciągu 10 minut od chwili wykrycia trzęsienia ziemi.