System 4DVib wykorzystuje technologię interferometrii radarowej na potrzeby zdalnych pomiarów przemieszczeń strukturalnych z dużą częstotliwością:

 • Wysokoczęstotliwościowe pomiary przemieszczeń strukturalnych.
 • Pomiary drgań.
 • Dane o częstości własnej.

Pomiary przemieszczeń przy użyciu systemu 4DVib

Stacja robocza 4DVib zostaje ustawiona w stronę do obiektu będącego przedmiotem inspekcji.

Stacja robocza 4DVib mierzy odległość od stacji do badanego obiektu z bardzo dużą częstotliwością.

Stacja zapewnia jednoczesny monitoring wielu punktów w obrębie obiektu, z automatycznym różnicowaniem na podstawie odległości od stacji roboczej 4DVib. Dlatego pomiary nie wymagają dostępu do obiektu i mogą być prowadzone zarówno przy braku, jak i w obecności naprężeń dynamicznych.

W optymalnych warunkach dane charakteryzuje dokładność na poziomie od 2 do 3 mikronów. Pomiary przemieszczeń z dużą częstotliwością ułatwiają obliczenie szybkości zachodzenia przemieszczeń (dla drgań stosuje się te samą metodę co w przypadku geofonów) i częstości własnej obiektu.

Obszary zastosowania systemu 4DVib

 • Charakterystyka zmian parametrów strukturalnych.
 • Weryfikacja zdatności konstrukcyjnej.
 • Metoda pomiarów zapewniająca komfort.
 • Pomiary odbiorcze dla obiektów budowlanych.
 • Charakterystyka odporności na trzęsienia ziemi.
 • Pomiary naprężenia kabli / lin nośnych.

Zasada działania

Stacja radarowa emituje fale elektromagnetyczne o modulowanej częstotliwości, które umożliwiają różnicowanie punktów docelowych na podstawie ich odległości od urządzenia (1 punkt co 75 cm).

Różnicowa analiza interferometryczna sygnałów zwrotnych umożliwia obliczenie zmian w odległości z dokładnością na poziomie ok. 0,02 mm w terenie.

SIXENSE 4DVib Auscultation des structures à distance

Zalety rozwiązania 4DVib:

 • Nasza wiedza specjalistyczna na temat analizy i interpretacji danych.
 • Możliwość przeprowadzania symulacji.
 • Możliwość wdrożenia komplementarnych rozwiązań monitoringowych i diagnostycznych.
 • Możliwość skorzystania z gotowych rozwiązań „ścisłego nadzoru”.

Możliwe jest prowadzenie zdalnych pomiarów dla wielu punktów w obrębie obiektu bez konieczności dostępu do obiektu.

Pobierz broszurę o systemie 4DVib