System 4DShape to uniwersalne rozwiązanie wykorzystujące elastyczny łańcuch inklinometrów 3D w celu monitorowania względnych przemieszczeń pionowych, poziomych lub zbieżnych profili w podłożu i na obiektach.

Stosunkowo nowe, innowacyjne rozwiązanie na bazie technologii MEMS (mikroczujniki elektromechaniczne), które zapewnia wydajne, efektywne i optymalne podejście w przypadku wielu różnych zastosowań.

 

 

4DShape: kombinacja inklinometrów 3D

System 4DShape obejmuje szereg sztywnych odcinków zwanych segmentami, które zestawione razem tworzą zespoły umożliwiają rotację, lecz przeciwdziałają ruchom skrętnym. Każdy segment 4DShape zawiera trzy czujniki MEMS do pomiaru nachylenia, mikroprocesor i cyfrowy czujnik temperatury. Długość pojedynczego segmentu może wynosić od 200 mm do 1 m, co zapewnia znacznie większy poziom dokładności niż w przypadku konwencjonalnych inklinometrów.
Długość instalacji 4DShape zależy od zastosowania, ale może wynosić od kilku do 150 metrów.
Inklinometry można instalować w orientacji pionowej, poziomej lub zbieżnej.

Solidna i kompaktowa budowa oraz duża rozdzielczość i dokładność pomiarowa sprawiają, że jest to kluczowe rozwiązanie przy pracach wiertniczych, budowie ścian zewnętrznych i kontroli tuneli/rurociągów.

SIXENSE 4DShape Inclinomètre linéaire continu 3D
SIXENSE 4DShape Inclinomètre linéaire continu 3D

Obszary zastosowania systemu 4DShape

Wysoki poziom uniwersalności oznacza, że system 4DShape posiada wiele różnych zastosowań.

Najczęstsze zastosowania:

  • Zautomatyzowane pomiary otworów wiertniczych.
  • Pomiary konwergencji tuneli i sztolni.
  • Pomiary osiadania wzdłuż profili poziomych (nasypy, tory kolejowe itp.).
  • Pomiary deformacji w obiektach pionowych (ściany, kolumny itp.).

Typowy podgląd wyników na platformie internetowej Geoscope

SIXENSE 4DShape Inclinomètre linéaire continu 3D
SIXENSE 4DShape Inclinomètre linéaire continu 3D

Zalety rozwiązania 4DShape:

  • Precyzyjne dane dostępne w czasie rzeczywistym.
  • Maks. jeden pomiar co 10 minut na łańcuch inklinometrów.
  • Elastyczne rozwiązanie: pomiary budynków, liniowa infrastruktura i struktury podziemne.
  • Długoterminowe rozwiązanie wymagające niewielkich nakładów konserwacyjnych.
  • Dopasowany do indywidualnych potrzeb system ostrzegania w przypadku stosowania w połączeniu z platformą internetową Geoscope.