Aby zoptymalizować bezpieczeństwo na placu budowy, monitorujemy deformacje, parametry hydrogeologiczne i geotechniczne oraz natężenie hałasu i drgań.

Oferujemy kompleksowy pakiet usług, od projektu systemu monitorowania, poprzez instalację najbardziej odpowiedniego oprzyrządowania i konserwację systemu, po zarządzanie danymi.

Czujniki są umieszczane w podłożu i obiektach na terenie placu budowy i wokół niego.
Wykonujemy każdy rodzaj pomiarów, przy czym dane są w większości przypadków zbierane automatycznie, w tym z zastosowaniem pomiarów satelitarnych.
Umożliwiamy również zintegrowanie parametrów maszyny drążącej tunel w czasie rzeczywistym.