Plan prac konserwacyjnych dla instalacji jądrowych obejmuje regularne inspekcje obiektów budowlanych w celu oceny ich stanu technicznego i parametrów użytkowych w stosunku do wymaganego poziomu funkcjonalności.

Tego typu monitoring pozwala zagwarantować pełną zgodność z wszystkimi obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa instalacji jądrowych.

 

Oddolni eksperci

Kontrola stanu powłok

Przeprowadzamy inspekcje różnego rodzaju powłok specjalistycznych (powłok kompozytowych, żywicowych, lakierniczych i wykładzin metalowych) na szerokim spektrum podłoży, identyfikujemy problemy i opracowujemy zalecenia dotyczące rozwiązań w celu zagwarantowania efektywności użytkowej i trwałości powłok.

 • Przeprowadzanie kontroli wizualnych
 • Kwalifikowanie wykrytych defektów zgodnie z obowiązującymi normami i najlepszymi praktykami klienta.
 • Analizowanie czynników przyczynowych występowania defektów
 • Zalecenia dotyczące prac naprawczych

Nasze sztandarowe projekty:

 • Inspekcje dodatkowej izolacji wodochronnej w budynkach z reaktorami koncernu EDF (od 2004 r.)
 • Inspekcje obróbki powierzchni (w przestrzeniach pomiędzy zbiornikami ochronnymi reaktorów klasy P4, P’4 i N4)
 • Inspekcje osłon brezentowych KER SEK (Cruas, Paluel, Chinon itp.)
 • Inspekcje poszycia metalowego zbiorników ochronnych (Chinon, Gravelines itp.)

Inspekcje obiektów budowlanych

Oferujemy szeroki zakres kampanii inspekcyjnych dla różnego rodzaju obiektów jądrowych. Nasi pracownicy posiadają akredytację do pracy w obszarach z promieniowaniem jonizującym i w środowiskach podlegających różnego rodzaju ograniczeniom, pod warunkiem stosowania środków ochrony indywidualnej (aparaty oddechowe z zamkniętym obiegiem powietrza (SCBA), wyciągi z wentylatorami, kombinezony ochronne itp.). Przeprowadzamy analizy problemów strukturalnych i użytkowych, zidentyfikowanych w trakcie inspekcji, co stanowi podstawę do przygotowania planów konserwacji naprawczej i/lub profilaktycznej oraz gwarantuje bezpieczeństwo i żywotność analizowanych obiektów.

 • Inspekcja całości lub części elementów obiektów budowlanych
 • Kwalifikowanie defektów wykrytych zgodnie z obowiązującymi normami i/lub lokalnymi procesami klienta
 • Klasyfikowanie poziomu zagrożenia związanego z defektami zgodnie z charakterystyką badanego obiektu i wzorcami najlepszych praktyk
 • Zgłaszanie wykrytych defektów
 • Monitorowanie stanu zaawansowania defektów

Udane projekty i skuteczne zespoły w całej Francji

 

Nasz zespół składający się z ok. trzydziestu osób w 10 lokalizacjach pracuje od 2013 r. przy inspekcjach obiektów budowlanych pod kątem defektów strukturalnych w ramach planów podstawowej konserwacji profilaktycznej:

 • Inspekcje obiektów z reaktorami klasy CP0 CPY (do 2016 r.) i klasy P4, P’4 i N4 (od 2016 r.)
 • Plan działań przeciwpożarowych (PAI) dla obiektów z reaktorami klasy CP0 CPY (do 2016 r.) i klasy P4, P’4 i N4 (od 2016 r.)