Kwestie środowiskowe stawiają przedsiębiorstwa, wytwórców i dostawców energii oraz firmy wydobywające minerały przed coraz poważniejszymi wyzwaniami.

Pomagamy w zarządzaniu hałasem i wibracjami w miejscach realizacji projektów w sposób, który zwiększa niezawodność działań, zapewnia trwałość inwestycji i gwarantuje, że w pełni wywiązują się Państwo ze swoich zobowiązań w zakresie ochrony środowiska.

 

 

 

Zabezpiecz swoje inwestycje, chroń swoich ludzi

Nowa inwestycja ? Rozbudowa istniejącej inwestycji? Odnowienie zezwolenia na prowadzenie działalności lub prosty monitoring okresowy? Pomagamy w przygotowaniu raportów technicznych, aby zapewnić pełną zgodność projektów ze wszystkimi wymogami prawnymi.

Pracujemy na wszystkich typach obiektów przemysłowych:

  • W kopalniach i kamieniołomach
  • Zakładach przetwórczych: zakładach produkcji i obróbki metali, cementowniach itp.
  • Zakładach produkcyjnych: petrochemiach, zakładach chemicznych, elektronicznych, przemyśle samochodowym, lotniczym itp.
  • Zakładach energetycznych: elektrowniach jądrowych, elektrociepłowniach
  • Sieciach przesyłu i dystrybucji energii: liniach i stacjach elektroenergetycznych, gazociągów

Od analizy ryzyka do szczegółowego opracowania projektu

Badania wstępne

Wielkość naszej bazy sprzętu pozwala nam zapewnić szybką reakcję na Państwa zapotrzebowanie. Wszystkie nasze instrumenty spełniają najwyższe standardy dokładności, aby zapewnić, że nasze pomiary i wyniki są w pełni zgodne ze wszystkimi obowiązującymi normami i wymogami prawnymi.

Odpowiadamy z ekspercką wiedzą na problemy związane z akustyką środowiska, akustyką wewnętrzną (warsztaty z pomiaru hałasu) oraz zapobieganiem hałasowi i wibracjom w miejscu pracy.

Nasze certyfikaty zgodne z BHP są gwarancją, że nad Państwa projektami pracuje tylko wykwalifikowany personel przeszkolony na najwyższym i najbardziej wymagającym poziomie bezpieczeństwa.

Projektowanie, prognozowanie i ocena środków ograniczających zagrożenie

Nasze narzędzia do modelowania umożliwiają zrozumienie istniejącego środowiska akustycznego w obiektach i wokół nich, modelowanie źródeł hałasu i ocenę jego wpływu na środowisko.

Stosowane przez nas oprogramowanie jest zgodne z normą ISO 9613 i uwzględnia dane meteorologiczne, co pozwala uzyskać oceny jak najdokładniej odzwierciedlające realia Państwa obiektów.

Niezależnie od tego, czy projekt dotyczy nowego obiektu, czy też obiektu już działającego, projektujemy i doradzamy w zakresie najbardziej odpowiednich rozwiązań dla budżetu CAPEX i/lub OPEX, potrzeb organizacyjnych i ograniczeń produkcyjnych.

Długoterminowe wsparcie

Nasi proaktywni inżynierowie i technicy współpracują z Państwem w celu opracowania wieloletnich planów działania zgodnych
z polityką inwestycyjną i programami konserwacji.

Dostosowujemy wyzwania operacyjne i produkcyjne do ograniczeń regulacyjnych i zobowiązań środowiskowych.

Zapewniamy właścicielom i kierownikom projektów pomoc techniczną niezbędną do wdrożenia realistycznych rozwiązań dostosowanych do posiadanych zasobów produkcyjnych.